Program mikroPOS Davčna blagajna

Program mikroPOS Davčna blagajna vam omogoča vnašanje in obdelavo naročil strank, izdajanje računov, pregled nad trenutnim stanjem miz v vašem obratu, izdajanje popustov in mnogo več. Lokacija miz in oblika sob se v program mikroPOS Davčna blagajna prenese avtomatično iz mikroPOS Mize. Če s postavitvijo miz ali obliko sob niste zadovoljni, morate te spremembe vnesti v programu Mize.
 
 

Zagon programa in vstop uporabnika

davcne blagajneSlika 15Program zaženete z dvojnim klikom na ikono mikroPOS Davčna blagajna (slika 15). Po zagonu programa se morate prijaviti v sistem (slika 16). Vstopno okno v program vsebuje naslednje možnosti:

davcne blagajneSlika 16- vnosno okence, kjer vnesemo svojo uporabniško ime za prijavo (ikona 1)
- digitalna tastatura, ki se uporablja pri touchschreen sistemih za vnos podatkov (ikona 2)
- gumb za stalno prijavo (Ikona 3). Ta gumb se uporablja, če je v programu mikroPOS Pisarna za mikroPOS Davčno blagajno nastavljena opcija vrnitev na prijavo po tiskanju računa (glej mikroPOS Pisarna - Nastavitve) Če ta opcija v mikroPOS Pisarni ni izbrana velja navadna prijava v sistem kot stalna, dokler se sami ne odjavimo. Če je ta opcija v mikroPOS Pisarni izbrana, velja navadna prijava v sistem kot enkratna prijava. Takrat se uporablja gumb Stalna prijava. Prijava v davčno blagajno ne pomeni prijave na delovno mesto/ v službo, temveč le prijavo v sistem za uporabo.
- gumb za Izhod iz programa (Ikona 4)
- gumb za informacije o programu in podpori ( Ikona 5)
- gumb Evidenca delovnega časa vam omogoča, da se prijavite in odjavite na in z dela. Tako se vodi evidenca, od kdaj do kdaj je kdo delal (Ikona 6).