Okno davčna blagajna je sestavljena iz naslednjih komponent (Slika 19):
- Prva vrstica na vrhu okna (Ikona 3) vsebuje naslednje opcije: vrnitev v prejšnji meni (Nazaj), dodatne opcije (Meni), odstrani trenutno naročilo/odprt dokument (Sprazni), pregled dokumentov (Dok.), Predal (odpremo predal davčne blagajne), minimiranje programa Davčna blagajna (Min.).
- V drugi vrstici okna Davčna blagajna vsebuje: Plačilna opcija Gotovina (GOT) in Kartica (KAR), izdaja Dobavnic (DOB), vnos Lastne porabe (Las. por.), pregled nad artikli (Artikli), vnos novih in pregled obstoječih strank (Stranke), potrditev trenutnega naročila (Naroči) in  Sestava (sestavimo več artiklov v naročilu - plačajo se vsi, na računu je prikazan samo prvi).
- Vrstica glavnih skupin izdelkov/artiklov (ikona 2).
- Puščica za vrnitev v prejšnje okno (Mize)(Ikona 4).
- Vrstica izdelkov (Ikona 5), ki se pokažejo po izbiri glavne skupine izdelkov/artiklov (npr. glavna skupina Alkoholne pijače bo v podskupini prikazala samo alkoholne napitke).
- Digitalna tastatura za vnos dodatnih informacij ali sprememb pri naročilu (npr. dodajanje popusta) (ikona 6). Prostor pod tastaturo bo prikazoval vsa trenutno vnesena naročila.
- Digitalni prikaz nad digitalno tastaturo, kjer bo izpisana celotna vrednost trenutnega naročila, dani popusti in davek (ikona 7).
- Enako kot v oknu Mize je tudi tukaj prikazana trenutno prijavljena oseba, čas in datum v spodnjem desnem kotu (ikona 8); v primeru uporabe miz, se izpiše tudi trenutno odprta miza oz. miza, ki jo urejamo ali dodajamo ali morebiti želimo izdati račun.
davcne blagajneSlika 19