Dostop do pregleda dokumentov, kjer so zabeležene aktivnosti zaposlenih in pregled prometa, nam omogoča gumb Dokumenti (slika 19 , Ikona 3), gumb Dokumenti arhiv in gumb Današnji dokumenti (v podmeniju Meni, Slika 20).
Pri odprtju te funkcije se nam prikaže okno, kjer so navedene vse aktivnosti današnjega dne (slika 21, Ikona 1) za določen tip dokumenta.
davcne blagajneSlika 21
Dokumenti so razporejeni po sistemu filtriranja vrste dokumenta. Lahko prikažemo Račune, Dobavnice, storno le teh, Lastno porabo, Izdatke in Zaključno poročilo (Slika 22, Ikona 1). Pod oknom s aktivnostmi so gumbi za dodatne možnosti ( Ikona 2). Te so:
 
- Zapri - zapre okno za pregled dokumentov.
- Storno - storniramo izbran dokument in navedemo razlog za to. Ta dokument se pojavi pod storno v pregledu dokumentov.
- Predogled in Predogled A4 - dobimo predogled izbranega dokumenta v izbrani obliki
- Natisni in Natisni A4 - natisne izbran dokument v izbrani obliki
davcne blagajneSlika 22
Pri  opciji Dokumenti arhiv moramo prvo določiti datum od - do, da določimo datumsko, katere dokumente naj prikaže (slika 23). Ko določimo datume, dobimo prikazano enako okence, kot pri Dokumenti in Današnji dokumenti, samo z dokumenti različnih dni.
davcne blagajneSlika 23
Informacije, ki so prikazane pri pregledu dokumentov, so: šifra dokumenta, tip dokumenta, ime stranke (če je v sistemu), datum nastanka dokumenta, kdo je bil prijavljen uporabnik pri izdaji dokumenta, cena določena na dokumentu, ali je dokument bil storniran, ali je dokument v zaključnem poročilu (primer Slika 24).
davcne blagajneSlika 24