Pod opcijo Poročila (Blagajna - Meni, Slika 19), lahko dobimo pregled aktivnosti. Iščemo lahko po določanju datuma od - do (Slika 25, Ikona 1), kjer lahko tudi določimo uro od - do. Pod datumskem in časovnem filtru imamo filter po nazivu poročila (Ikona 2). Tukaj lahko določimo poročila po artiklih, skupinah artiklov, uporabnikih, davkih, načinu plačila, po uporabnikih po artiklih, po uporabnikih po načinu plačila, nabavah in nadskupinah artiklov. Po izbranem filtru časa in naziva se nam na desni strani pokaže želeno poročilo ( Ikona 3). V spodnjem desnem delu sta gumba Zapri (Okno Poročilo se zapre) in Natisni (natisne izbrano poročilo).
Paziti morate na uro, v kolikor pregledujete poročila za prejšnje dni, saj bo začetna ura postavljena vedno na 00:00, končna ura pa bo trenutna sistemska ura (čas v trenutku, ko odprete poročilo) in pri pregledu za nazaj, morate paziti, da zajamete tudi pravi čas (poleg datuma).

davcne blagajneSlika 25