Je najhitrejša in omogoča dodatne opcije, kot dostavo in lastno porabo:

  • V okencu Blagajna (slika 40) izberemo enaka dva izdelka, kot prej (Ikona 1).
  • S klikom na Gotovino ali Kreditno kartico se račun takoj izda (dobro za mimoidoče stranke ali hiter nakup) (Ikona 2).

davcne blagajneSlika 40

S klikom na Dobavnico dobimo izbiro, kateri stranki bomo izbrane artikle dostavili. Odpre se nam novo okno (Slika 41). Tukaj imamo pregled nad vsemi strankami, ki so v našem sistemu (Ikona 1). V spodnjem desnem delu okna imamo opcije (Ikona 2):

  • Informacija - dobimo podrobne informacije o izbrani stranki
  • Nov - kreiramo novo stranko v našem sistemu
  • Uredi - uredimo podatke trenutno izbrane stranke
  • Zapri - prekličemo trenutno opravilo
  • Izberi - potrdimo izbrano stranko. Sistem takoj izdela račun in nas vrne v okno Mize in stranke.

Pri izdaji dobavnice je vnos stranke obvezen (podjetja). Ustvari se dokument dobavnica, s katero se razknjiži (zmanjša) zaloga, ta dokument se natisne v dveh enakih izvodih. Račun za to dobavnico ali dobavnice, se izda naknadno v programu mikroPOS Pisarna.

davcne blagajneSlika 41

  • S klikom na Lastna poraba vnesemo v sistem našo lastno porabo. Za lastno porabo se bodo šteli izbrani izdelki. Lastna poraba razknjiži zalogo.

Za vsak izdan račun se kreira dokument v sistemu. Te lahko pregledamo z gumbom Dokumenti v oknu Blagajna (Slika 42). Dokumenti so razporejeni po tipu (Ikona 2).

davcne blagajneSlika 42

Dokumente lahko tudi pregledamo z gumbom Meni (slika 43, Ikona 1) in izberemo ali Današnji dokumenti ali Dokumenti arhiv (Ikona 2).

davcne blagajneSlika 43