Z gumbom Izdane dobavnice (Slika 146, Ikona 1) odpremo okno za pregled in urejanje dobavnic (ikona 2).

davcne blagajneSlika 146

Za prikaz dobavnic lahko uporabimo datumsko omejevanje (Slika 147).

davcne blagajneSlika 147

Pri urejanju dobavnic so nam na voljo gumbi Nova dobavnica, Ustvari račun, Natisni in Izvoz dobavnice (Slika 148). Vsi gumbi niso na voljo za vse vrste dobavnic.

davcne blagajneSlika 148

Pri dobavnicah lahko izbiramo med prenesenimi in neprenesenimi (Slika 149). Izbiramo lahko tudi ali pokaže dobavnico, dobavnica račun ali storno dobavnica račun (Slika 150). Med preneseno in nepreneseno opcijo lahko samo preklopimo, če je izbrana opcija dobavnica.

davcne blagajneSlika 149davcne blagajneSlika 150

Pri kombinaciji Nepreneseno in dobavnica imamo na izbiro gumbe Nova DOB, Ustvari račun, Natisni in Izvoz DOB (Slika 151).

davcne blagajneSlika 151

Pri kombinaciji Nepreneseno in dobavnica račun imamo na voljo gumbe Storno, Natisni in Izvoz računa (slika 152).

davcne blagajneSlika 152

Pri kombinaciji Nepreneseno in storno dobavnica imamo na voljo samo gumb Natisni (Slika 153).

davcne blagajneSlika 153

Pri kombinaciji Preneseno in Dobavnica imamo na voljo gumbe Natisni in Izvoz DOB (Slika 154).

davcne blagajneSlika 154

Pri kombinaciji Preneseno in Dobavnica račun imamo na voljo gumbe Storno, Natisni in Izvoz eRačuna (Slika 155).

davcne blagajneSlika 155

Pri kombinaciji Preneseno in Storno dobavnic imamo na voljo gumb Natisni (Slika 156).

davcne blagajneSlika 156

 

Če pod opcijo Dobavnice izberemo gumb Nova dobavnica, se odpre okno DOB (Slika 157). Tukaj vnesemo vse podatke za kreacijo nove dobavnice: Ime stranke, nabavljene artikle, njihova količina in popust.

 

davcne blagajneSlika 157

Pri kombinaciji Nepreneseno in Dobavnica imamo na voljo gumb Nova DOB (Slika 158).

 

davcne blagajneSlika 158

S klikom na gumb Nova DOB se nam odpre okno DOB (Slika 159). Tukaj lahko kreiramo novo dobavnico. Vnesemo podatke stranke (Ikona 1), informacije o artiklih na dobavnici, količini, popustih na artikle, vrednost artiklov z DDV in skladišče (Ikona 2, 3 in 4). Vse te informacije vnesemo ali spremenimo. Skupni znesek za dobavnico program sam izračuna (Ikona 5).

davcne blagajneSlika 159

Pod opcijo Dobavnica lahko tudi vsako dobavnico na spisku označimo in ustvarimo račun (Slika 160).

davcne blagajneSlika 160

Odpre se novo okno Plačila (Slika 161). Tukaj ustvarimo račun in s tem zapremo dobavnico (ta izgine s spiska neprenesenih dobavnic). V tem oknu vidimo/določimo datum izdaje računa, določimo referenčni dokument, vnesemo opombo in izberemo način plačila. Dokument bo izginil iz okna neprenesene - dobavnica in se pojavil v oknu dobavnica račun.

davcne blagajneSlika 161

V tem delu lahko tudi združimo več dobavnic za istega kupca in sicer tako, da najprej v polje filter (desno zgoraj pri znaku z lupo) vnesemo kupca in omejimo na datum dobavnic. Ko filtriramo podatke, izberemo gumb označi vse in nato sledimo gumbu in navodilu Ustvari račun. Označene dobavnice tako postanejo prenesene na račun in račun si lahko ogledamo, če izberemo Dobavnica račun, pazimo, da prestavimo datum. Datum izdaje računa je trenutni sistemski datum. V kolikor pa želite, da je račun vezan na prejšnji mesec, vnesite datum opravljene storitve oz. dobave. Tako bo tudi zapadlo v obdobje za DDV za prejšnji mesec.