Dodatek omogoča, da lahko svojim strankam neposredno iz poslovnega programa mikroPOSEL pošljete e-pošto z izdelano ponudbo, računom ali opominom. To enostavno storite tako, da:

- na desni strani iz menija izberite Nastavitve

- nato kliknite na "Predloge za @"

- odpre se vam seznam predlog, kliknite na gumb "Nov"

- V polje naziv poimenujte vašo predlogo

- na desni strani ekrana izberite za kateri modul želite uporabo predloge (ponudbe, računi,...)

- vnesite vsebino in jo oblikujte (dodate lahko slike, napise, označite krepko)

- pod poljem vsebina se nahajajo parametri, ki vam pomagajo pri tem, da lahko program prepozna stranko in jo avtomatično poimenuje v e-pošti (npr. Spoštovani {{CustomerName}}, bo stranka videla kot "Spoštovani Jure Kos, ", če je vaša stranka Jure Kos)

- kliknite na gumb shrani in postopek lahko večkrat ponovite.


Predlogo pa uporabite tako, da ko boste kliknili na gumb POŠLJI, se bo pod tekstom nahajal napis vaše predloge.