Ko imamo vnešene poti in vozila, lahko začnemo z vnosom potnih nalogov. Za pravilno izpolnitev sledite korakom:

1. iz seznama na levi strani izberemo Potni nalogi in Moji potni nalogi

2. izberemo Nov za vnos novega potnega naloga

3. v polje Po nalogu vnesemo besedilo kdo nas napotuje na pot

4. v polje Zaposlen izberemo zaposleno osebo, ki se odpravlja na pot

5. izberemo čas potovanja od do

6. iz seznama izberemo tip odsotnosti npr. službena pot ali sestanek pri stranki ali servis

7. v polje opomba lahko vnesemo poljuben komentar

8. v delu Kilometrina in dnevnice začnemo vnašati pot, izberimo gumb Dodaj

9. iz seznama izberemo pot, ki jo bomo opravili (v primeru, da te poti še nimamo, kliknemo na zelen gumb z znakom +, da dodamo novo pot)

10. izberemo s katerim vozilom se odpravljamo na pot

11. vnesemo našo dejansko razdaljo v polje Kilometrina

12. polje začetek in konec označujeta začetek in konec naše poti, vnesemo datum in uro

13. v primeru, da nam pripada dnevnica se bo v spodnji tabeli prikazal seznam po dnevih in urah (če smo na poti več dni bo za vsak dan napisana dnevnica in čas), v primeru tujine, lahko uredimo postavko, tako da kliknemo na uredi in izberemo želeno

14. shranimo našo pot z vnesenimi dnevi in urami

15. naslednji korak so povezani stroški s potjo in izberemo gumb Dodaj

16. v novem oknu izberemo ali je ta strošek bil poravnan s strani zaposlenega

17. vnesemo datum prejetega računa in številko

18. vnesemo še znesek, valuto, vrsto stroška ter način plačila

19. v polje opomba lahko vnesemo poljuben tekst za strošek (npr. cestnina v Avstriji)

20. kliknemo na gumb Shrani, da shranimo vnešen strošek na poti

21. Na koncu seznama se nam prikaže obračun potnega naloga

22. potni nalog shranimo na gumb desno spodaj

23. potni nalog lahko pošljemo v potrditev ali ga natisnemo.