Poslovni program mikroPOSEL vam omogoča tudi vnos inventurnega popisa blaga. Najprej vam priporočamo, da opravite dejansko inventuro vašega blaga, nato te podatke vnesete v poslovni sistem. Vnašate samo artikle, kateri nimajo enakega stanja:

- iz menija na levi strani izberite modul SKLADIŠČE

- kliknite na Inventure

- odpre se vam seznam inventurnih popisov in za nov popis kliknite na zelen gumb Nov

- odpre se predloga inventure v katero vnesite podatke (datum inventure in skladišče, katerega ste popisali)

- postavite se nižje po oknu in začnite z vnosom pozicij

- kliknite na gumb Dodaj artikel

- odpre se vam okno in v njem izberite artikel ter količino

- kliknite na gumb Shrani (oranžne barve), da shranite prvi artikel iz popisa


Ponovite postopek dodajanja artklov (zadnje tri točke( in ko ste končali z vnosom inventure, jo shranite s klikom na zelen gumb Shrani, desno spodaj. Poslovni program mikroPOSEL bo začel s shranjevanjem popisa in preračunom zaloge.