Za uspešno potrjevanje računov potrebujete tudi veljavno digitalno potrdilo, kar pomeni, da je smiselno še pred potekom le tega tudi zamenjati.Zamenjavo opravite na naslednji način:


- digitalno potrdilo (certifikat) z geslom v elektronski obliki (le tega si pridobite s pomočjo sistema eDavki oz. vam ga priskrbi računovodja)
- v meniju izberite Nastavitve
- izberite opcijo Davčne blagajne


- odpre se vam okno kjer so zapisani vaši podatki o davčnem potrjevanju računov in opazili boste tudi digitalno potrdilo z imenom podjetja
- v tej isti vrstici na desni strani boste zasledili napis Zamenjaj (kliknite ga)


- vaše obstoječe digitalno potrdilo se bo odstranilo in pojavilo se bo okno, ki ga lahko kliknete ali pa spustite digitalno potrdilo
- kliknite na to polje in poiščite vaše digitalno potrdilo (v obliki vaše davčne številke npr. 40523055-2.p12)
- vnesite geslo in ga potrdite
- spodaj desno boste morali še shraniti vaš nov vnos digitalnega potrdila in sicer kliknite na zelen gumb Shrani.

Uspešno ste zamenjali vaše digitalno potrdilo. Veljavnost novega potrdila velja 5 let od izdaje.