Za hitro delovanje vašega poslovnega procesa je zelo pomembno, da lahko "s klikom" prenesete vaša nova naročila in iz njih ustvarite račun.


Za prenos vaših novih naročil izberite (v levem meniju) opcijo Spletne trgovine in kliknite na Naročila.

V oknu, ki se vam bo odprl, boste videli vsa vaša naročila. Da opravite prenos novih naročil iz vaše spletne trgovine v poslovni program mikroPOSEL boste morali klikniti na zelen gumb (zgoraj) Pridobi nova naročila.


Program bo začel z preverjanjem novih naročil, stanje pa lahko preverite tako, da kliknete na Status poizvedb in ko so naročila prenešena se bo status spremenil v Končano.


Nova naročila nato pregledate v opciji Naročila (v levem meniju).