V kolikor želite izdati račun (ali dobavnico) podjetju ali v primeru, da želite ustvariti nov prejet račun ali dobavo, je za dokument potrebno vnesti podatke le teh. Vnos kupca pri izdaji računa lahko vnašate tudi neposredno na mobilni blagajni ali pa jih dodajate iz pisarniškega programa. Za dodajanje novega kupca ali dobavitelja sledite korakom:


- na levi strani v meniju izberite Stranke

- odpre se vam seznam kjer se nahajajo vaše že vnešene stranke oz. je seznam prazen v kolikor nimate nobene stranke

- v desnem zgornjem vogalu okna kliknite na gumb Nova stranka

- odpre se vam okno za vnos stranke

- v polje davčna številka vnesite davčno številko podjetja

- kliknite na gumb AJPES

- podatki kot so naziv podjetja, predpona SI (v kolikor je zavezanec za DDV) ter naslov, se bodo avtomatično izpisali v določena polja

- v polje Kupec oz. Dobavitelj vstavite kljukice (vstavljena kljukica pomeni, da je stranka kupec ali dobavitelj ali pa je lahko oboje, če tako označite)

- polje brez DDV (izvoz) je namenjen v kolikor je kupec stranka v EU in je oproščena plačila DDV

- polje Upor. nabavne cene pomeni, da v kolikor ste vstvili kljukico, da bo na dokumentih izpisana in obračunana nabavna cena

- če želite, lahko vnesete tudi bančne podatke partnerja (TRR podjetja, BIC koda banke ter matična številka)

- ko ste vnesli vse želene in obvezne podatke, kliknite na gumb Shrani

- partner se shrani in okno se zaprePartner je lahko tudi tujec, v takem primeru morate izbrati zavihek Tujec, ki se nahaja na vrhu tega okna in vnesete podatke o partnerju.