V današnjem času se nam velikokrat zgodi, da stranke poskušajo račun poravnati z dvema plačilnima sredstvima. Spdaj vam bomo opisali primer delnega plačila s kartico in gotovino, princip ostalih variant je enak, le izbira načina plačila je druga. Postopek za izdajo računa z večimi načini plačila:


- najprej postavimo vse artikle, ki jih stranka želi kupiti (npr. znesek računa je 35€)

- ko smo tik pred tem, da zaključimo račun vnesemo znesek, ki ga bo stranka plačala s prvim plačilnim sredstvom (npr. gotovina 10€)

- na številčnici na naši desni strani vnesemo številko 10, ki bo označevalo gotovinsko plačilo v višini 10€

- kliknemo na tipko PLAČILA in odrlo se nam bo okno, kjer so navedena preostale oblike plačil

- iz seznama opcij izberemo Delno plačilo

- odre se okno, kjer moramo vnesti zneske plačil (v našem primeru vnesemo številko 10 v polje Gotovina)

- zgoraj v oknu je izpisan znesek koliko je še nerazporejenega plačila in če želimo preostali znesek prenesti na kartico to storimo z enim klikom in sicer na gumb Prenesi ostalo (nahaja se zraven vsakega načina plačila)

- če ste vnesli znesek 10 pod gotovino in preostalo pod kartico, se vam bo natisnil račun in na njem boste lahko opazili, da sta izpisani obe obliki plačila, zraven pa tudi zneski