Vsak dokument v prodaji lahko ima nastavljen profitni center. S pomočjo profitnega centra si olajšamo pregled prodaje, nastavimo pa ga:

1. v levem meniju izberemo Prodaja

2. iz seznama izberimo želen dokument (npr. Ponudba)

3. ustvarimo novo ponudbo (gumb nov) ali odpremo že obstoječo (gumb uredi)

4. če ustvarjamo nov dokument in preden ga končamo (po vnosu artiklov) kliknemo na zelen gumb Profitni center na vrhu strani

5. v primeru, da urejamo obstoječ dokument in ko se le ta odpre, kliknemo še na zelen gumb Uredi na vrhi strani, da se dokument postavi v pozicijo urejanja, nato kliknemo na zelen gumb Profitni center

6. odpre se nam novo okno kamor bomo vnesli profitne centre

7. kliknemo na zelen gumb Nov zapis

8. pojavi se vrstica in iz spustnega seznama izberemo želen profitni center in znesek, ki ga želimo dodati na ta profitni center

9. kliknemo na oranžen gumb, da se shrani vrstica

10. v primeru, da želimo dodati še en profitni center na dokument ponovimo postopek od točke 7 do 9

11. shranimo okno Profitni center, ki se bo zaprlo samodejno po shranjevanju

12. shranimo še celoten dokument na zelen gumb Shrani, desno na dnu ekrana


Seznam profitnih centrov se nahaja v meniju Nastavitve - Šifranti.