Prodaja

Kako začeti?
Za začetek uporabe si lahko preberete kaj vse je potrebno nastaviti in vnesti, da lahko izdate vaš prvi račun ali ponudbo. Program mikroPOSEL je razdeljen n...
Tue, 10 Mar, 2020 at 1:49 PM
Dodajanje novega kupca
Mon, 17 Dec, 2018 at 8:58 PM
Ustvarjanje izdanega računa
Tue, 18 Dec, 2018 at 1:35 PM
Dodajanje artikla in cenika
Mon, 11 Feb, 2019 at 10:22 AM