V modulu nabava lahko vnašate vse prejete račune, od telekomunikacijskih storitev, najemnin do računov za nabavo blaga in materijala.

Vnos prejetega računa poteka na naslednji način:

- v levem meniju izberite modul NABAVA

- kliknite na gumb Prejeti računi

- odpre se vam seznam vseh prejetih računov

- če želite ustvariti novega, kliknite na gumb NOV (zgoraj, v zeleni barvi)

- odpre se vam nov prikaz kjer je potrebno vnesti podatke o prejetem računu

- vnesite datum račun (lahko kliknete na koledar zraven okenca in iz njega izberite datum računa)

- enako vnesite datum opravljene dobave ali storitve ter rok do katerega je potrebno račun poravnati

- iz seznama izberite vašega dobavitelja (v primeru, da še ni vnešen, kliknite na zelen znak PLUS, ki se nahaja z desne strani seznama dobaviteljev

- obvezno vnesite tudi številko računa, ki se nahaja na prejetem dokumentu (program vam ne bo dovolil vnos računa, če ta že obstaja - tako preprečimo podvajanje)

- na desni strani izberite transakcijski račun dobavitelja in vnesite sklic (v prvo polje npr. SI00 v drugo pa referenco za plačilo)Sedaj smo ustvarili glavo dokumenta z osnovnimi podatki in lahko začnemo z vnosom postavk dokumenta in sicer:

- kliknite na zelen gumb Dodaj artikel

- odpre se novo okno v katerem izberemo želen artikel oz. želeno storitev

- iz nabavnega cenika (če smo ga predhodno vnesli), se bo nabavna cena izpolnila, drugače jo vnesite v polje cena brez DDV ali cena z DDV

- vnesite količino nabavljenega blaga oz. storitve

- kliknite na gumb SHRANI, ki je obarvan oranžnoTako smo dodali prvi artikel na prejet račun in če želimo dodati nov artikel na račun, ponovite zgornji postopek dodajanja artiklov na prejeti račun.


Ko smo končali z vnosom prejetega računa, ga samo še shranimo s klikom na zelen gumb SHRANI, ki se nahaja desno spodaj.