Nabava

Vnos prejetega računa
V modulu nabava lahko vnašate vse prejete račune, od telekomunikacijskih storitev, najemnin do računov za nabavo blaga in materijala. Vnos prejetega računa...
Mon, 18 Maj, 2020 ob 11:43 DOPOLDAN
Vnos prejetega dobropisa
Če prejmete dobropis s strani vašega dobavitelja, ga lahko vnesete v poslovni program mikroPOSEL in sicer na enak postopek kot se vnaša prejet račun in sice...
Mon, 18 Maj, 2020 ob 11:43 DOPOLDAN
Prenos prejetega računa v prejet dobropis
Da privarčujete z vnosom in klikanjem smo pripravili funkcijo, ki z enim klikom prenese vse postavke računa v dobropis. Ko vam dobavitelj pošlje dobropis za...
Mon, 18 Maj, 2020 ob 11:43 DOPOLDAN
Vnos novega prevzemnega lista
Prevzemni list lahko vnesete na dva načina in sicer: - najprej vnesete prejeti račun in nato prenesete dokument na prevzemnico ali - ročno vneste prevzemn...
Mon, 18 Maj, 2020 ob 11:59 DOPOLDAN
Prenos prevzemnega lista na prejeti račun
Prejeti ačun lahko vnesete tudi s prenosom iz prevzemnega lista. Če je prevzemnica vnešena, jo enostavno prenesete na prejeti račun in sicer: - kliknite na...
Mon, 18 Maj, 2020 ob 12:07 POPOLDAN