Če prejmete dobropis s strani vašega dobavitelja, ga lahko vnesete v poslovni program mikroPOSEL in sicer na enak postopek kot se vnaša prejet račun in sicer:

- iz desnega menija izberite NABAVA

- kliknite na Prejeti dobropisi

- za vnos novega kliknite na zelen gumb NOV

- odpre se vam nova predloga za vnos dobropisa

- vnesite vse podatke iz dobropisa v program

- pri vnosu številke dobropisa in vezave na račun dobavitelja, je zgoraj desno opcija izbire način dobropisa (če je dobropis finančni izberite finančni dobropis in izberite na kateri račun se le ta sklicuje - povezan račun, če je dobropis za vračilo blaga, izberite blagovni, če pa dobropis ni vezan na račun pa izberite ročni)

- vnesite vse datume iz dobropisa v programKo ste končali z vnosom glave dokumenta (dobropisa), dodajte še postavke, ki so navedene na dobropisu:

- kliknite na zelen gumb Dodaj artikel

- odpre se vam novo okno in iz seznama izberite postavko (artikel)

- dodajte vrednost in količino dobropisa

- kliknite na oranžen gumb SHRANI, da shranite artikel na dobropis


Če imate več artiklov na dobropisu, ponovite postopek vnosa artiklov na dobropis in ko končate shranite celoten dokument s klikom na zelen gumb SHRANI, ki se nahaja na dnu okna, desno.