Prejeti ačun lahko vnesete tudi s prenosom iz prevzemnega lista. Če je prevzemnica vnešena, jo enostavno prenesete na prejeti račun in sicer:

- kliknite na modul NABAVA

- izberite Prevzemnice

- iz seznama prevzemnih listov poiščite prevzemnico, ki jo želite prenesti na prejeti račun

- ko ste račun našli, vstavite kljukico v kvadratek (skrajno levo), vrstica se bo obarvala

- iz zgornjega menija, kjer so zeleni gumbi, izberite opcijo AKCIJA

- iz seznama akcij izberite Pošlji na prejeti račun

- postavke se prenesejo na prejeti račun

- podatke preverite in jih shranite s klikom na zelen gumb, desno spodaj